Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

Ens estem referint al supòsit, no poc habitual, de traspàs d´un local arrendat, en que el nou arrendatari es subroga en la posició contractual de l´anterior llogater, o sigui, mantenint la vigència del contracte de lloguer original.

En aquests casos, es freqüent que qui efectua el traspàs vulgui obtenir del propietari la restitució de la fiança abonada al iniciar-se el contracte.

Res impideix que això sigui així si es pacta expressament amb la propietat, però en cas de desavinença, el cert és que el propietari no té cap obligació legal de tornar la fiança fins a la finalització del contracte i, en realitat, un traspàs no suposa la finalització del contracte, sinó únicament la modificació de la persona del llogater. Per tant, qui traspassa no pot exigir que li sigui tornada la fiança.

I no solament això, sinó que, en finalitzar el contracte, la fiança s´haurà de tornar a qui figuri en aquell moment com a arrendatari, és a dir, a qui no la va dipositar en el seu dia.

Per evitar aquests inconvenients, qui traspassa un contracte de lloguer hauria de prendre alguna d´aquestes precaucions abans de traspassar: o bé pactar la devolució de la fiança amb la propietat, i que sigui el nou arrendati qui la depositi en el seu lloc; o bé incrementar el preu del traspàs amb l´import de la fiança.

Per un altre costat, si al moment d´efectuar el traspàs del local hi ha alguna mensualitat pendent de pagament, qui fa la cessió ha de saber que el traspàs no l´allibera del pagament, i el nou llogater que no està obligat a pagar els deutes de l´anterior arrendatari.

Obviament, pot pactar-se el contrari, però en aquest cas cal comunicar-ho a la propietat a fi i efecte d´obtenir el seu consentiment i que sàpiga contra qui ha de dirigir la reclamació.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org