Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

Els treballadors que es troben temporalment incapacitats per a treballar , ja sigui per malaltia o accident, tenen dret a rebre una prestació econòmica mentre duri la seva incapacitat.

És requisit imprescindible que, al moment de patir la malaltia o accident, el treballador estigui afiliat a la Seguretat Social i en situació d´alta.

Ademés, quan es tracti d´una malaltia comuna cal acreditar una cotització total de 180 dies en els cinc anys immediatament anteriors a la baixa mèdica.

La quantia de la prestació és del 60 per 100 de la base reguladora entre els dies quart i vintè, i del 75 per 100 a partir del vint-i-unè, si la baixa està motivada  per malatia comuna o accident no laboral. Si està motivada per accident de treball o malatia professional, el treballador percep el 75 per 100 des del dia següent al de la baixa.

Val a dir que els tres primers dies de baixa no es cobren, i que del quart fins al quinzè, la prestació va directament a càrrec de l´empresa. A partir del dia setzè, el pagament el continua fent l´empresa en règim de pagament delegat, però va a càrrec de la Seguretat Social o de la mutua d´accidents de treball corresponent.

Si l´empresa incompleix la seva obligació de pagament delegat, es pot sol.licitar el pagament directe a la Seguretat Social o a la mútua.

La situació d´incapacitat temporal té una durada màxima de dotze mesos, però pot prorrogar-se fins als divuit. Si la incapacitat per a treballar subisteix després d´esgotar-se aquest període, la Seguretat Social o la mútua estan obligades a formular una proposta d´incapacitat permanent, que decidirà un tribunal mèdic.

Durant el periode d´incapacitat temporal, el treballador té l´obligació de presentar a l´empresa els partes de baixa i de confirmació de baixa, i presentar-se als controls mèdics quan sigui requerit.

Així mateix, té l´obligació de sotmetre´s al tractament mèdic ( sempre que sigui raonable ) i ometre qualsevol conducta o activitat que pugui perjudicar la seva recuperació. Així, treballar per compte propi o aliè durant la situació de baixa, no solament pot donar lloc a l´extinció de la prestació, sinò a l´acomiadament disciplinari, per infracció de la bona fe contractual.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org