Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

Una màxima judicial proclama que allò que ha estat jutjat una vegada, no pot ser jutjat un altre cop. Els processos matrimonials constitueixen una excepció a aquesta regla, ja que la majoria de mesures que s´adopten en una sentència de separació o divorci, poden ser modificades mitjançant un plet posterior, sempre que aparegui una circumstància sobrevinguda que pugui justificar un canvi de posició del Tribunal.

Per exemple, una pensió d´aliments fixada en favor dels fills pot ser incrementada en la mesura que s´incrementin les necessitats econòmiques dels mateixos (accès a la Universitat, malaltia, etc.).

De la mateixa manera, qui abona la pensió d´aliments pot demanar una reducció de la pensió si per algún motiu pateix una important disminució dels ingressos que van servir de base per fixar la quantia inicial ( atur prolongat, acomiadament de l´empresa en la què es trobava fixe, etc. ).

No solament poden ser modificades les mesures de caracter econòmic. També poden ser-ho les relatives a la guàrdia i custòsdia dels fills, règim de visites, o exercici de la pàtria potestat.

Hi ha moltes causes sobrevingudes que poden justificar un canvi de les esmentades mesures. Per exemple, en el cas que un dels cònjuges s´hagi de desplaçar a una altra ciutat o a un altre país per motius laborals. En aquest cas serà convenient modificar el règim de visites, tant pel que fa als caps de setmana com a les vacances escolars.

Els maltractaments físics o psícològics als fills per part d´un dels pares, o la seva addicció a substàncies alcohòliques o estupefaents pot comportar igualment la modificació de la guarda i custòdia, règim de visites,  i fins i tot, en casos extrems,  la pèrdua de la pàtria potestat.

Quan la modificació de mesures afecti a fills menors d´edat, serà preceptiva la intervenció del Ministeri Fiscal.

En tot cas, no sempre es fàcil aconseguir una revisió de mesures. És molt important que la persona interessada en la revisió aporti proves de què s´ha produït una circumstància sobrevinguda - es a dir, no coneguda en el moment en què va substanciar-se el plet -, i que aquesta circumstància sigui prou rellevant i duradora.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org