Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

Quan el metge de capçalera o de la mútua d´accidents ens lliura la baixa médica, ja sigui per malatia o per accident,  s´inicia una situació coneguda com a incapacitat temporal, que ens relleva d´anar a treballar i comporta, si reunim la carència mínima de cotització, una prestació econòmica mensual que se´ns abona mentre dura el procés de recuperació de la salut i fins que els serveis mèdics ens lliuren la corresponent alta mèdica, que genera la nostra reincorporació al treball i el cessament de la prestació.

Ara bé, en alguns casos el treballador pot estar disconforme amb el seu metge quan aquest li lliura el comunicat d´alta. Normalment, això es així quan el treballador considera que no es troba encara recuperat i que per tant no es pot reincorporar al seu lloc de treball.

La llei estableix que en aquests casos el treballador pot impugnar el comunicat d´alta.

Si l' alta mèdica s'ha acordat en esgotar-se el termini de durada de 365 dies de la prestació d' incapacitat temporal, podrà presentar directament una demanda al jutjat social. En cas contrari, disposarà d' onze dies a partir de la notificació de la resolució per interposar una reclamació prèvia contra l' administració.

En recolzament d´aquesta reclamació, el treballador ha d´acompanyar tots els informes mèdics que tingui per convenient, ja sigui de metges de la salut pública o de particulars, així com els resultats de les proves que se li hagin practicat.

Convé deixar clar que la interposició de la reclamació o demanda no suspen l´obligacicó del treballador de reincorporar-se a la seva empresa, i el no fer-ho podria constituir motiu d´acomiadament, lllevat que el treballador acredités la seva impossibilitat de reincorporar-se al treball per motius de salut.

Un cop  presentada la reclamació, aquesta serà examinada pels serveis mèdics corresponents, els quals s´hauran de pronunciar de forma expressa sobre la reclamació. Si la resolució confirma l' alta mèdica, podrem interposar demanda al jutjat social.

Tanmateix, si presentada la reclamació l´organisme competent no ha resolt en un termini de 7 dies, podrem entendre que la reclamació ha estat desestimada per silenci administratiu i podrem interposar directament una demanda davant el Jujtat Social. 

El termini per presentar la demanda serà de 20 dies. En l´acte del judici, podrem portar un pèrit metge de la nostra confiança per tal que defensi la nostra posició davant el jutge.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org