Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

El Codi de Família estableix una serie de requisits, como son, estar en ple exercici dels drets civils, tenir més de vinvt-i-cinc anys, i tenir com a mínim catorze anys més que la persona que s´hagi d´adoptar.

Està prohibit que puguin adoptar els pares i mares als que s´hagi privat de la patria potestat respecte dels seus propis fills, i als tutors en determinades cincumstàncies.

Hem de tenir present que tant pot adoptar una persona individualment, com un matrimoni conjuntament, com una parella que convisqui maritament sempre que estigui formada per un home i una dona.

De manera que, no està permesa l´adopció de manera conjunta per una parella d´homosexuals, ara bé, si per una banda la llei no excou expressament l´adopció feta de manera individual per una persona homosexual,  serà molt difícil que es doni el cas, donat que hi ha un criteri de  prioritats a seguir, així com una serie de circunstàncies a tenir en compte a l´hora de valorar la persona sol.licitant de l´adopció.

En quant al criteri de prioritats cal tenir present que els matrimonis i les parelles que convisquin maritalment formades per un home i una dona, tindran preferència respecte de les perones que pretenguin adoptar de manera individual. Així mateix es valorarà la diferència d´edat entre els que pretenen adoptar i la persona que s´hagi d´adoptar en el sentit que no sigui molt gran. I finalment també cal tenir en compte que  tindran prioritat els pares que tinguin altres fills,  sempre que el que s´hagi d´adoptar sigui més petit, i amb un diferència mínima d´un any respecte del fill  més petit.

També  es  tenen en  compte altres circumstàncies per  tal  de   valorar  les  persones   que  sol.liciten una adopció, tals com, l´equilibri personal, la estabilitat en la relació de parella, que l´entorn familiar i social sigui favorable i adequat a l´integració del menor, que l´habitatge estigui en condicions adequades, una situació econòmica que permiti l´atenció del menor, entre altres.

La família o persona que vulgui adoptar un menor, s´haurà de adreçar a la Direcció General d´Atenció a la Infància mitjançant uua sol.licitud, en la que es farà constar les dades personals i la seva voluntat d´adoptar un menor, i d´entrada haurà d´aportar la següent documentació: el certificat d´empadronament, documents  acreditatius de la seva situació econòmica, certificat d´antecedents penals, i un informe mèdic de la salut física i psíquica, relacionat amb la possibilitat de prestar una atenció adequada al menor.

El que ens ha de quedar clar és que el que es preten és el millor per al menor, i el criteri que es seguirà a l´hora de valorar i triar una familia per a l´adoptat serà en interés del mateix, i el fet que hi hagi tants pocs menors en circumstàncies de ser adoptats en contrapartida a tantes sol.licituds d´adopció crea un problema per als que pretenen fer una adopció.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org