Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

LETÍCIA CARNÉ és una advocada mediadora que ofereix serveis de mediació privats en l'àmbit familiar, matrimonial, civil i empresa familiar. Podeu demanar cita per a la sessió informativa prèvia trucant al número de telèfon 973604353 o al 639817386.

Per a les consultes més freqüents relacionades amb la mediació podeu consultar les que apareixen en aquest apartat.

 • Què és la mediació?

La mediació és un procediment de resolució de conflictes extrajudicial. A diferència del procediment judicial o arbitral, on el conflicte és dirimit per un tercer ( jutge o àrbitre ) que imposa la solució a les parts, en la mediació son les mateixes parts implicades en el conflicte les qui tenen tot el protagonisme per assolir un acord, assistides per un mediador.

El mediador no imposa cap acord, sinó que es limita a crear unes condicions adients per a que totes les parts puguin expressar lliurement les seves demandes i acostar les seves posicions fins a trobar una sortida satisfactòria per a totes elles.

 • Quins avantatges té la mediació respecte d' altres mètodes de resolució de conflictes?

El principal avantatge d' una mediació és que les parts mantenen capacitat de decisió sobre el procés i sobre la solució final del conflicte. A diferència del procediment judicial, on el resultat final del litigi depèn de molts factors que les parts no poden controlar ni preveure ( què opinarà el jutge sobre la qüestió, què dirà o no dirà un testimoni propi o de l' altra part, com serà un informe pericial, quines proves seran admeses o rebutjades, etc. ), en una mediació la solució del conflicte no queda mai a l' atzar.

Un altre avantatge de la mediació és que el procés finalitza en un breu període de temps (normalment entre una i cinc sessions, depenent del tipus de conflicte i del nombre de parts implicades ), a diferència d' un procediment judicial, que pot durar anys.

L' estalvi de costos tampoc és menyspreable. En un procediment judicial cal pagar taxes, advocat, procurador, pèrits i, si el resultat es desfavorable, potser també les costes de la part contrària. En la mediació, l' únic cost son els honoraris del mediador, que les parts comparteixen.

 • És obligatòria la mediació?

No. La mediació és un procediment d' adhesió voluntària i les parts poden abandonar-lo en qualsevol moment. 

 • Qui és el mediador i qui el designa?

El mediador o mediadora és un professional ( normalment advocat o psicòleg ) que ha rebut una formació especialitzada i homologada per l' administració competent.

Si es tracta d' una mediació d' un centre públic, és designat pel propi centre. Si la mediació es privada o particular, el mediador es designat de mutu acord entre les parts.

 • Quins son els principis de la mediació?

Els principis de la mediació son la voluntarietat ( ningú pot ser obligat a acudir a una mediació ni a continuar el procés si el vol abandonar ), la imparcialitat ( el mediador no pren partit per cap de les parts ), i la confidencialitat ( totes les informacions revelades al mediador tenen caràcter reservat).

 • La mediació sempre finalitza en acord?

No, però quan el procés finalitza en acord la solució del conflicte sempre serà més satisfactòria que l' obtinguda en un procediment judicial, atès que les parts hauran estat partícips de la mateixa. També per aquest motiu, les parts estaran més involucrades en el compliment de la solució acordada.

 • Com es desenvolupa el procés de mediació?

Després de la primera reunió informativa, les parts signen un document d' adhesió al procés, el qual es desenvolupa en una o diverses sessions conjuntes entre les parts i el mediador. Excepcionalment, el mediador pot mantenir reunions individuals amb les parts.

 • Quan costa una mediació privada?

Els honoraris depenen de la complexitat de l' assumpte, dels interessos en joc i del nombre de sessions realitzades.

 • Quina eficàcia té un acord de mediació?

Si el procés finalitza amb avinença, el mediador i les parts redacten i signen un document de conformitat que recull els acord assolits. El document té així plena validesa legal, però per a que tingui el mateix valor que una sentència judicial i poder demanar-ne l' execució forçosa ha de constar en escriptura notarial.

Últims articles

 • 20
  Des '12

  Indemnitzacions per accidents de trànsit

  Qui causa dany a un altre està obligat a indemnitzar-lo. Aquest principi de la nostra legislació és especialment important en els accidents de circulació, tant per l´elevat nombre de sinistres, com per les quantitats que s´hi discuteixen. I,  encara que en molts casos s´arriba a un acord amistós amb les companyies asseguradores, en alguns casos es necessari plantejar una acció judicial contra els responsables de l´accident. Per aquest motiu, convé tenir en compte una sèrie d´aspectes.

 • 12
  Des '12

  Impagament de la pensió d'aliments

  La pensió d' aliments pot ésser atorgada a conseqüència d´una separació o divorci, d' un procediment de mesures en favor de menors o provisionalment, mitjançant una ordre de protecció en els delictes de violència de gènere, i pot ésser en favor del cónjuge o dels fills.

Articles destacats

Es pot anul·lar una clàusula terra?

La clàusula terra constitueix una limitació a la variació del tipus d’ interès que impedeix al consumidor beneficiar-se de la baixada dels tipus d’ interès, més enllà del llindar establert ( sovint al voltant del 3 % ).Per exemple, si el tipus d’ interès està referenciat al Euríbor + 1 punt, i l’ Euríbor està al 0,5%, el tipus d’ interès resultant seria del 1,5%. Però si la clàusula terra és del 3%, aquest serà l’ interès a pagar.

Aquestes clàusules poden ser anul·lades si son contràries a la normativa sobre Condicions Generals de la Contractació. Els requisits per a que prosperi l’ acció de nul·litat son:

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org