Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

Quan una empresa no pot fer front al pagament regular de les seves obligacions exigibles està obligada a sol·licitar el concurs al jutjat mercantil. El jutge, si estima fonamentada la sol·licitud, declararà la situació concursal i dictarà un seguit de mesures com la intervenció o substitució de l’ òrgan d’ administració, el nomenament d’ un administrador concursal, o les mesures cautelars necessàries per a protegir o salvaguardar el patrimoni del deutor.

La resolució de concurs es publicara al BOE als efectes de que tots els creditors puguin comunicar el seu dret de crèdit a l’ administració concursal.

En el concurs de creditors, que també pot afectar persones físiques, es preten una doble finalitat: per un costat, assegurar,quan sigui possible, la viabilitat i continuïtat de l’ empresa; i , per un altre, facilitar que els creditors puguin cobrar els seus respectius crèdits o, almenys, si això no es possible, que tots puguin cobrar-ne una part, constituïnt el que s’ anomena una comunitat de pèrdues.

L’administrador concursal designat pel jutge realitzarà totes les accions necessàries per a reintegrar al patrimoni del deutor els béns que aquest hagués intentat sostreure de l’ acció dels seus creditors de forma fraudulenta o en perjudici del conjunt de creditors.

Val a dir que no tots els creditors tenen el mateix ordre per cobrar el seu crèdit. Alguns crèdits estan privilegiats ( ex. prèstecs garantits amb hipoteca ), i altres estan subordinats ( només cobren quan han cobrat els privilegiats i els ordinaris ). Això imposa la càrrega als creditors de compareixer i impugnar la llista de creditors si la classificació del seu crèdit no es la que li pertoca legalment.

Si la situació de l’ empresa no es viable, es passarà a la fase de liquidació, realitzant els bens del concursat per tal de poder fer front, ni que sigui parcialment, als deutes pendents. Si l’ empresa es viable, es podrà assolir un conveni amb els creditors, ja impliqui quitances del deute ( reducció del seu import ) ja impliqui pactes d’ espera.

Dins del concurs, també es decidirà si aquest ha estat culpable o fortuït. En el primer cas, el jutge podrà derivar responsabilitat vers els administradors de la societat, que hauran de respondre amb el seu propi patrimoni.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org