Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

Tots els acords adoptats per la Junta de propietaris de qualsevol comunitat s´han de consignar en un llibre d´actes. La seva existència i regulació es troba en l´art. 553-28 del Codi Civil de Catalunya.

En termes generals, el primer requisit que ha de complir el llibre d´actes és la legalització pel Registrador de la Propietat que sigui territorialment competent.

Un cop diligenciat, s´hi han de transcriure les actes de totes les juntes de propietaris.  Per tant:

a).- Data i lloc de celebració de la reunió.

b).- Autor de la convocatòria i, en el seu cas, els propietaris que l´hagin promogut.

c).- Persones que han actuat com a President i Secretari de la junta.

c).- El carácter ordinari o extraordinari de la reunió i la indicació sobre la seva celebració en primera o segona convocatòria.

d).- Relació dels assistents, dels seus respectius càrrecs, i dels propietaris representats, amb indicació de les seves quotes de participació.

e).- L´ordre del dia de la reunió.

f).- Els acords adoptats.

L´acta serà signada pel President i pel Secretari.

La llei no exigeix que consti en l´acta totes i cadascuna de les deliberacions i totes i cadascuna de les intervencions dels propietaris, sino únicament els acords adoptats.

Nogensmenys, cal tenir en compte que el llibre d´actes pot tenir un important valor provatori en els Tribunals de Justícia, de manera que allò que sigui dit en una reunió, i recollit en el llibre d´actes, pot tenir valor de prova preconstituida en un posterior litigi.

Finalment, convé recordar que les actes de les reunions han de ser trameses a tots els propietaris, a efectes de una possible impugnació.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org