Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

La llei 5/2006, del Llibrè Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, ha introduït per primera vegada a Catalunya una regulació autòctona del dret de propietat horitzontal, amb nombroses variacions en relació a la llei estatal 49/1960.

És important destacar que la nova regulació té efectes retroactius, de manera que s´aplica a les comunitats de propietaris constituïdes abans de la seva entrada en vigor i fins i tot té preferència sobre els estatuts i normes de règim intern aprovats segons la normativa anterior que contradigui l´actual.

La llei estipula que no és necessari adaptar els actuals estatuts de les comunitats a la nova  normativa, si bé caldrà fer l´esmentada adaptació quan ho sol.liciti una desena part dels propietaris.

Les principals novetats de la llei son les següents:

a)     El fons de reserva ( 5 % de les despeses pressupostades ) s´ha de dipositar en un compte bancari especial.

b)     El lloc de celebració de les reunions ha de ser en un municipi de la comarca on estigui situat el immoble ( per tant, és vàlid en un municipi distint, sempre que sigui dins la mateixa comarca ).

c)     L´acta de les reunions s´ha de redactar almenys en català.

d)     Es preveu la possibilitat que elements comuns com patis, jardins, terrasses, etc. siguin d´ús exclussiu d´un o més propietaris.

e)     No cal consentiment de la junta de propietaris, llevat que els estatuts ho prohibeixin, per alterar la destinació dels elements privatius ( per exemple, de local a habitatge, o al revés ).

f)      En general, modificació de terminis ( per convocar la junta de propietaris, per impugnar els acords adoptats, etc. )

g)     La regulació de les comunitats horitzontals complexes, per integrar un conjunt de subcomunitats d´un edifici o un conjunt immobiliari format per diverses escales, portals o edificis independents que comparteixen zones comuns ( jardins, piscines, etc ).

h) La regulació, al marge de la comunitat general, de comunitats i subcomunitats de garatges i de trasters.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org