Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

Les participacions preferents son instruments financers caracteritzats per:

  • Els inversors no adquireixen drets polítics de l' entitat emissora.
  • Tenen una durada perpètua o molt llarga. Això significa que el capital invertit queda retingut perpètuament.
  • Son altament retribuïts, però només si l' entitat té beneficis.
  • En cas de fallida, els inversionistes son els últims en cobrar ( només abans que els propis accionistes de l' entitat).
  • Els diners invertits no estan garantits pel fons de garantia de dipòsits.

En molts casos, aquests productes han estat  comercialitzats per bancs i caixes a particulars sense coneixements financers, i en d'altres sense facilitar-los la informació adequada del producte que estaven contractant, oferint com a reclam un tipus d'interès molt atractiu. El que passa és que aquest tipus d'interès atractiu és una compensació per l' elevat risc que l' inversor assumeix a canvi del mateix.

En efecte, un dels principals problemes d'aquests productes  és la seva manca de liquidesa. Al ser una operació perpètua, l' entitat no té obligació de tornar el capital i l' inversionista, si el vol recuperar, ha de vendre les seves participacions en un mercat de valors.  Quan l' economia creix, no hi ha problema en col·locar el producte en un mercat secundari, però en cas de crisi, ningú està interessat en adquirir uns actius perpetus que no donen rendibilitat. L' inversionista, en aquest cas, queda atrapat. En el millor dels casos, si aconsegueix vendre les participacions serà perdent una part del capital invertit.

És possible recuperar els diners? El contracte en virtut del qual una persona adquireix participacions preferents està subjecte a les causes de nul·litat pròpies de tots els contractes.Si ha existit error en el consentiment prestat, frau, o engany, el comprador podrà demanar la nul·litat del contracte i recuperar la inversió.L' error en el consentiment pot existir quan una persona firma un contracte sense conèixer el veritable abast del mateix o alguna de les seves condicions o obligacions més essencials. Tractant-se d'un producte financer, l' error en el consentiment pot venir donat per una deficiència en l' informació precontractual facilitada per l' entitat.Si la persona que ha adquirit les participacions preferents té coneixements financers o experiència en el sector, la possibilitat d' error és improbable.Però si l' adquirent és un consumidor, sense cap mena de coneixements financers; si no se l'ha informat adequadament del producte; si se li ha omès informació rellevant sobre el mateix; si ha contractat el producte emparat en la confiança que li mereix l' entitat financera,  llavors l' acció de nul·litat del contracte es pot prendre en consideració, sempre que no hagi caducat el termini d'impugnació de quatre anys.

Si la demanda és estimada, comportarà la devolució de les prestacions entre les dues parts. L' inversionista rebrà el capital invertit, però haurà de restituir els interessos rebuts.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org