Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

El D.O.G.C. de data 13 d´abril de 2005 publica la nova llei de contractes d´integració, que substitueix l´anterior normativa de 1984, i que entrarà en vigor el proper 13 de juliol.

Evidentment es tracta d´una llei de gran interès per al sector ramader.

Pel contracte d´integració una de les parts, anomenada integrador, proporciona el bestiar, i l´altra part, anomenada integrat, aporta les insal.lacions i la resta de béns i serveis necessaris amb el compromís de tenir cura del  manteniment del bestiar i entregar-lo a l´integrador un cop engreixat.

El contracte a què fem referència també pot tenir por objecte la reproducció o cria del bestiar.

Una de les novetats més importants de la llei és que a partir de la seva entrada en vigor, tots els contractes que se celebrin hauran de constar per escrit, essent nuls en cas contrari, i es formalitzaran d´acord al model que publiqui el Departament d´Agricultura, Ramaderia i Pesca.

La llei, ademés, té cura de regular de forma molt profusa el conjunt de drets i deures d´ambdues parts, així com les distines opcions de repartiment del benefici econòmic obtingut.

També s´estableix un règim de responsabilitat per danys o infraccions, així com les normes que regulen les pertinents indemnitzacions.

La regulació de responsabilitats és molt casuística, fins al punt de detallar qui és responsable de la mort o lesions del bestiar produïda en el moment de la descàrrega en les instal.lacions convingudes.

També cal aplaudir al legislador la iniciativa de la creació de la Junta Arbitral de Contractes d´Integració. És tracta d´un òrgan arbitral creat per resoldre les qüestions litigioses que es produeixin entre integrador i integrat, i que evita d´acudir als costos i la lentitud dels tribunals ordinaris, si bé cal dir que la Junta Arbitral només actuarà quan ambdues parts hagin previst contractualment aquesta forma de resolució dels seus conflictes.

En definitiva, la llei donarà seguretat jurídica a aquesta forma d´explotació económica del bestiar que tant estesa està dins del mon ramader.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org