Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

A partir de l’ 1 de gener de 2010, en totes les demandes de separació o divorci s’haurà de presentar al jutge un pla de parentalitat respecte als fills menors d’ edat.

En les propostes de pla de parentalitat hi han de constar els aspectes següents:

a). –El lloc o llocs on viuran els fills habitualment. S’hi ha d’ incloure regles que permetin determinar a quin progenitor correspon la guarda en cada moment.

b).- Les tasques de què s’ha de responsabilitaztar cada progenitor amb relació a les activitats quotidianes dels fills.

c)-. La manera com s’han de fer els canvis en la guarda i, si s’ escau, com s’han de repartir els costos que generin.

d).-El règim de relació i de comunicació amb els fills durant els períodes en què un progenitor no els tingui amb ell.

e).-El règim d’ estades dels fills amb cadascún dels progenitors en períodes de vacances i en dates especialment assenyalades per als fills, per als progenitors o per a llur família.

f)-. El tipus d’ educació i les activitats extraescolars, formatives i de lleure, si s’ escau.

g).- La manera de complir el deure de compartir tota la informació sobre l’ educació, la salut i el benestar dels fills.

h).- La manera de prendre les decisions relatives al canvi de domicili i a altres qüestions rellevants per als fills.

Ademés, en el pla de parentalitat, els progenitors poden preveure i pactar anticipadament la conveniència de modificar-ne el seu contingut per adaptar-lo a les diferents etapes de la vida dels fills.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org