Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

La llei 37/2011, de mesures d’ agilització processal, adopta, entre altres modificacions processals, mesures encaminades a reduir significativament els terminis necessaris per a fer efectius els desnonaments. La realitat ha demostrat que en molts casos el demandat ni tant sols compareix al judici per a defensar-se. Malgrat això, fins ara la legislació exigia la celebració d’ un judici verbal que implicava pèrdues de temps innecessàries.

El legislador, tenint en compte aquesta realitat, ha modificant substancialment el règim legal del procediment. En efecte, a partir d’ ara, un cop admesa la demanda, el Secretari judicial requerirà al demandat per a que en un improrrogable termini de deus dies adopti alguna de les següents postures:

a).- Abandoni l’ habitatge o local.

b).- Pagui o enervi.

c)-. Presenti un escrit manifestant les raons per les quals s’ oposa al pagament de la renda.

En la mateixa citació, s’ advertirà al demandat de la data en que es practicarà el llançament, si no s’ oposa a la demanda.

Si el demandat no paga el que deu ni tampoc formula oposició en el termini indicat de deu dies, aleshores, i sense necessitat de cap altra notificació, serà desnonat el dia assenyalat en la citació. Si el demandat desallotja l’ habitatge però no paga el que deu, l’ execució continuarà només en relació a la reclamació de quantitat. Finalment, si el demandat presenta un escrit oposant-se al pagament de les rendes, aleshores es celebrarà una vista en el dia indicat en la citació.En aquest darrer cas, el demandat haurà de recollir la sentència el sisè dia següent a la celebració de la vista.

Si la sentència es condemnatòria, el desnonament es produirà en la data assenyalada en la citació incial, sense necessitat de cap altra notificació al demandat. Com hem comentat, en molts casos el demandat no s’ oposarà a la demanda, de manera que el procés es simplificarà ( no farà falta celebració de judici oral ) i els plaços i els costos del procés es reduiran notablement.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org