Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

La Llei 19/2001, de 19 de desembre, ha vingut a modificar substancialment la Llei de Trànsit de 1990, després d´una dècada de vigència. En l´aspecte sancionador, les novetats son prou destacables.

A més de la tipificació de noves infraccions adaptades als nostres temps, com ara la utilització de telèfons mòbils durant la conducció, el legislador ha elaborat un catàleg d´infraccions molt greus entre les que destaca " sobrepassar en més d´un 50 %  la velocitat màxima autoritzada, sempre que això suposi superar al menys en 30 quilòmetres per hora dit límit màxim ". Per exemple, circular a 80 quilòmetres per hora per una via urbana, on la velocitat màxima es limita a 50 quilòmetres per hora,  constitueix una infracció molt greu, sancionable amb multa de 301 a 602 euros i retirada obligada del permís de conduir per un període que pot arribar fins a 3 mesos.

Un altre aspecte important és el relatiu a la reincidència en les infraccions molt greus. Efectivament, Trànsit podrà revocar el permís de conduïr al conductor que acumuli dues  infracions molt greus en un període de dos anys. En aquest cas, el conductor només podrà eludir la revocació del permís si efectua un curs de reciclatge i sensibilització en un centre autoritzat i acredita haver-lo superat amb aprofitament. En cas de superar-lo, la revocació del permís es sustituirà per una suspensió d´una durada màxima de  tres mesos. En cas de no superar o no realitzar voluntàriament el curs de reciclatge, el conductor haurà de tornar-se a examinar per obtenir novament el permís de conduïr, i no podrà fer-ho fins passats dos anys.

Pel que fa a la tramitació de l´expedient sancionador, Trànsit gaudeix ara de moltes més prerrogatives contra els conductors. I això farà més difícil la impugnació de les sancions per motius formals.

Per exemple , ja no és necessari aturar al  conductor immediatament després de cometre la infracció , i notificar-li la denúncia al mateix moment. Son perfectament legals les denúncies  per la captació d´imatges per radar,  i que es notifiquen posteriorment al domicili de l´infractor.

A més,  s´han ampliat considerablement els terminis de prescripció de les infraccions - les molt greus  prescriuen a l´any - així com el plaç que l´Administració té per resoldre els expedients, que ha passat de sis mesos a un any.

Almenys, per descàrrec dels infractors, la llei preveu que reglamentàriament es pugui fraccionar el compliment de la suspensió del permís de conduïr. També estableix reduccions de fins al 30 %  en el cas de conformitat amb la sanció económica proposada, sempre que la multa es pagui abans de que es dicti resolució en l´expedient sancionador.

En definitiva, la reforma legislativa ha endurit considerablement la disciplina vial amb la pretensió de reduïr l´altra sinistralitat existent a les nostres carreteres, i obligarà als conductors a circular amb molta més cura, ja que en cas contrari s´actuarà amb molta duresa.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org