Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

Ja té data. A partir de l’ 1 de gener de 2011 entra en vigor l’ esperada reforma de la guarda i custòdia dels fills menors en els processos de nul·litat i divorci, que instaura la guarda conjunta com a principi general.

El Parlament de Catalunya, mitjançant la Llei 25/2010, ha modificat el Codi de Família, introduint novetats importants pel que respecta a la institució familiar i als efectes de la separació matrimonial i divorci.

Aquesta llei no té efectes retroactius i per tant no afectarà en principi les sentències dictades amb anterioritat a l’ entrada en vigor de la llei. Una altra cosa es que es pugui demanar una modificació de mesures si es que l’ actual règim de guarda i custòdia no funciona correctament o resulta perjudicial per als fills.

Per tal de determinar el règim i la manera d’ exercir la guarda dels fills menors, la llei té en compte una sèrie de criteris, com:

a) La vinculació afectiva entre els fills i cadascundels progenitors, i també les relacions amb les altres persones que conviuen a les llars respectives.

b) L’aptitud dels progenitors per a garantir el benestar dels fills i la possibilitat de procurar-los un entorn adequat, d’acord amb llur edat.

c) L’actitud de cadascun dels progenitors per a cooperar amb l’altre a fi d’assegurar la màxima estabilitat als fills, especialment per a garantir adequadament les relacions d’aquests amb tots dos progenitors.

d) El temps que cadascun dels progenitors havia dedicat a l’atenció dels fills abans de la ruptura i les tasques que efectivament exercia per procurar-los el benestar.

e) L’opinió expressada pels fills.

f) Els acords en previsió de la ruptura o adoptats fora de conveni abans d’iniciar-se el procediment.

g) La situació dels domicilis dels progenitors, i els horaris i les activitats dels fills i dels progenitors.

En l’atribució de la guarda, no es poden separar els germans, llevat que les circumstàncies ho justifiquin.

En interès dels fills, no es pot atribuir la guarda al progenitor contra el qual s’hagi dictat una sentència ferma per actes de violència familiar o masclista dels quals els fills hagin estat o puguin ésser víctimes directes o indirectes. En interès dels fills, tampoc no es pot atribuir la guarda al progenitor mentre hi hagi indicis fonamentats que ha comès actes de violència familiar o masclista dels quals els fills hagin estat o puguin ésser víctimes directes o indirectes.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org