Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

La pensió d' aliments pot ésser atorgada a conseqüència d´una separació o divorci, d' un procediment de mesures en favor de menors o provisionalment, mitjançant una ordre de protecció en els delictes de violència de gènere, i pot ésser en favor del cónjuge o dels fills.

La pensió d' aliments pot ésser atorgada a conseqüència d´una separació o divorci, d' un procediment de mesures en favor de menors o provisionalment, mitjançant una ordre de protecció en els delictes de violència de gènere, i pot ésser en favor del cónjuge o dels fills.

Quan l'obligat al pagament de la pensió deixa de complir la seva obligació, la llei ens ofereix dues vies de reclamació.

La via civil consisteix en la presentació d' una demanda executiva per a fer complir el conveni o la sentència. En aquest cas necessitarem advocat i procurador. La reclamació podrà estendre´s a les mensualitats que es vagin impagant durant el curs del procés. El jutge podrà embargar la nòmina de l' obligat, així com qualsevol altre bé o dret mitjançant el qual es pugui realitzar el deute.

Cal tenir present que la quantitat a embargar la determinarà el Jutge en cada cas, però, a diferència d´altres tipus de deutes, quan es tracta de pensions d' aliments el Jutge pot embargar la nòmina, pensió, etc, encara que el seu import no superi el Salari Mínim Interprofessional, per tal de garantir de forma màxima aquest tipus de pensions.

Un problema molt freqüent amb el què ens trobem quan volem embargar la nòmina de la persona obligada a pagar la pensió és que deixi la seva feina, i si això ho fa sovint, o cada vegada que se li preten embargar la nòmina, acaba dificultant l' eficàcia de l' execució. Per aquest motiu, cada vegada és més freqüent que aquests temes arribin al Jutjat Penal, ja que el Codi Penal tipifica com a delicte d´abandonament de familia el fet de no pagar durant dos mesos seguits, o quatre d´alternatius, qualsevol prestació econòmica a favor del cònjuge o fills, determinada en procediments de separació, divorci, i altres.

Òbviament, a part de la condemna penal, l' acusat està obligat a pagar els endarreriments de la pensió com a responsabilitat civil.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org