Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

Vigent el matrimoni, és habitual que els conjuges adquireixin béns a parts iguals, ja sigui el mateix habitatge conjugal i l’ aixòvar domèstic, ja sigui un vehicle, ja sigui una finca rústica o un apartament.

Amb la roptura del matrimoni es planteja la qüestió de com repartir aquests bens comuns entre els dos titulars.

És possible, especialment si hi ha fills menors, que l’ús de l’habitatge familiar i de l’aixovar s’adjudiqui temporalment a un dels cònjuges.

En la resta de casos, i també quan cessi el dret d’ús establert en la sentencia de divorci a favor d’un membre de la parella, els dos titulars tenen els mateixos drets d’ús respecte als béns comuns.

I, com sigui que l’ús compartit esdevé impossible en la majoria de casos, per falta d’enteniment o per tractar-se d’un bé indivisible, la solució passa per posar fi a la situació de comunitat, existint diverses opcions.

Si hi ha una pluralitat de béns pot fer-se dos lots del mateix valor i adjudicar-se un lot cada titular.

Quan això no sigui possible, perque només existeix un bé indivisible, o perque no es poden fer dos lots del mateix valor, una opció bastant habitual és que un dels dos titulars s’adjudiqui la totalitat del bé a canvi d’una compensació en metàlic. Al tractar-se d’una divisió d’un bé en comú, no es considera una compravenda i té un tractament fiscal molt favorable.

Una altra possibilitat és vendre el bé comú a un tercer, en les condicions i preu que fixin els dos titulars i el comprador.

Si aquesta opció fracassa, per falta d’enteniment entre els dos titulars, l’única forma de dividir el bé comú és demanar-ho al jutge.

La divisió judicial dels béns comuns pot demanar-se dins del procediment de divorci, o fora d’ell, en un plet posterior.

El jutge acordarà la venda del bé en pública subhasta, un cop hagi verificat l’ existència de cotitularitat i la qualitat indivisible del bé.

Tanmateix, aquesta opció és sens dubte la menys preferible, perque els béns subhastats solen adjudicar-se per un valor inferior al de mercat, a més dels costos judicials que comporta.

Per això, qualsevol acord negociat serà preferible a la pública subhasta.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org