Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

La clàusula terra constitueix una limitació a la variació del tipus d’ interès que impedeix al consumidor beneficiar-se de la baixada dels tipus d’ interès, més enllà del llindar establert ( sovint al voltant del 3 % ).Per exemple, si el tipus d’ interès està referenciat al Euríbor + 1 punt, i l’ Euríbor està al 0,5%, el tipus d’ interès resultant seria del 1,5%. Però si la clàusula terra és del 3%, aquest serà l’ interès a pagar.

Aquestes clàusules poden ser anul·lades si son contràries a la normativa sobre Condicions Generals de la Contractació. Els requisits per a que prosperi l’ acció de nul·litat son:

a).- Que la clàusula hagi estat predisposada per una de les parts.

b).- Que no hagi estat negociada individualment amb el consumidor.

c)-. Imposició de la clàusula, que s’ incorpora al contracte per voluntat d’ una de les parts.

d).- Que la clàusula sigui abusiva.

S’ entén que una clàusula és abusiva quan causa un desequilibri important dels drets i obligacions de les parts que es deriven d’ un contracte. Les entitats financeres, per justificar un cert equilibri entre els drets i deures de les dues parts, incorporen conjuntament amb la clàusula terra (interès mínim, que beneficia al banc), una clàusula sostre (interès màxim, que beneficia al consumidor ). No obstant, succeeix que en un context actual de tipus d’ interès baixos, la clàusula terra s’ aplica tot sovint, mentre que la clàusula sostre ( amb un llindar del 12 i 15 % ) no s’ aplica mai.

Aquesta manca d’ equilibri i proporcionalitat, o millor dit, manca de reciprocitat real, determina la nul·litat de la clàusula.La demanda cal instar-la davant el jutge i si aquest declara la nul·litat de la clàusula, s’hauran de recalcular els interessos, i l’ entitat financera haurà de tornar l’ excés pagat pel consumidor, per tal que aquest es pugui beneficiar de la baixada de tipus.

Actualment, i per aplicació directa de la recent sentencia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de 14 de març de 2013, els jutges i tribunals espanyols estan mostrant-se favorables a que les clàusules abusives,  com la clàusula terra, puguin ser també al·legades en processos d’ execució hipotecària, on el consumidor ocupa la posició de part demandada.

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org