Aquesta web utilitza cookies perquè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la política de cookies.

All for Joomla All for Webmasters

L' acomiadament disciplinari és un acte sancionador de l' empresa subjecte a una sèrie de requisits legals. Per això, quan un treballador és acomiadat sense respectar els requisits que estableix la llei, aquest acomiadament es pot qualificar d´improcedent i obliga a l´empresari a readmetre al treballador  o a indemnitzar-lo. Un cas molt freqüent d´acomiadament irregular és quan aquest té lloc de forma verbal, és a dir, quan es fa de paraula  i no, com estableix la llei, mitjançant una carta escrita en la que s´expliquin ben clarament els motius de l´acomiadament, permetent així al treballador preparar la seva defensa judicial davant els Tribunals de Justícia.

Es aconsellable que el treballador que ha estat acomiadat verbalment no firmi cap tipus de document que li ofereixi l' empresa fins que no hagi pogut parlar amb el seu advocat, ja que podria estar renunciant al seus drets. En segon lloc, és convenient que el mateix dia de l' acomiadament es presenti al seu lloc de treball amb dos testimonis que puguin acreditar el fet de que no es permet al treballador reincorporar-se al seu treball, o si cal, aixecar acta notarial. Una altra opció es enviar un burofax a l' empresa, exigint la seva reincorporació immediata, reservant-se les accions judicials corresponents, en cas que aquesta no tingui lloc. Es necessari recollir totes les proves possibles sobre l' acomiadament, ja que l' empresa alegarà que dit acomiadament no va existir i que el treballador va abandonar voluntàriament el seu lloc de treball.

En tercer lloc, cal que es dirigeixi amb urgència al Departament de Treball per tal de presentar una sol.licitud de conciliació contra l´empresa. Cal tenir present que els terminis d' impugnació dels acomiadaments son molt breus i caduquen als vint dies hàbils.  Si es deixa exhaurir aquest termini sense presentar la sol.licitud de conciliació i posterior demanda al jutjat Social, la reclamació haurà caducat i ja no es podrà reclamar cap indemnització ni la reincorporació al seu lloc de treball.

A partir del moment en què sigui acomiadat,el traballador també pot sol·licitar la prestació de desocupació, si té cobert el període de cotització exigit per la llei.

En l´acte de conciliació poden  passar dues coses: o be que el mateix empresari reconegui que es tracta d´un acomiadament improcedent, arribant a un acord amb el treballador,  o bé , supòsit més freqüent, que no s´arribi a cap acord, i en aquest cas caldrà anar al Jutjat Social i demandar a l´empresa.

Si el jutjat Social declara que l´acomiadament és improcedent, l´empresa haurà d´optar entre readmetre al treballador o bé indemnitzar-lo a raó de 33 dies de salari per any treballat, fins a un màxim de 24 mensualitats. Cal tenir present que aquesta és una opció de l´empresa,  no del treballador. 

Si es produeix la readmissió, l´empresa haurà d´abonar al treballador els salaris deixats de cobrar des del dia en que el va acomiadar ( deduint-ne els dies que hagi treballat en altres empreses ).

Busqueda

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa

C/ De la Torre Noguessa, 23, 1er

25230 Mollerussa (Lleida)

+34 973 60 43 53 / +34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org

Oficina de Tarrega 

Av. Catalunya, 65, baixos

25300 Tàrrega (Lleida)

+34 639 81 73 86

leticia.carne@advocatslleida.org