All for Joomla All for Webmasters

DRET CIVIL

 • Paternitat i filiació

 • Aliments entre parents

 • Incapacitacions i tuteles

 • Propietats, usdefruits i servituds

 • Interdictes

 • Obligacions i contractes

 • Compravendes

 • Pòlisses d' assegurances

 • Impagats

 • Responsabilitat civil contractual i extracontractual

 • Testaments, herències i llegats

 • Danys i perjudicis

 • Arrendaments urbans

 • Arrendament rùstics

DRET MATRIMONIAL

 • Separacions i divorcis de mutu acord i contenciosos

 • Convenis reguladors

 • Patria potestat compartida

 • Aliments per als fills

 • Ús de l' habitatge

 • Liquidacions dels béns patrimonials

 • Càrregues familiars

 • Pensió compensatòria

 • Execucions de sentències

 • Modificació de mesures

 

DRET PENAL

 • Assistència al detingut a la comissaria de policia

 • Declaracions judicials

 • Registres domiciliaris

 • Defensa penal en tots tipus de delictes i faltes

 • Denuncies i querelles

 • Alcoholèmies

 • Violència de gènere

 • Ordre d' allunyament

 • Procediment penal de menors

 • Expedients de vigilància penitenciària

DRET LABORAL

 • Acomiadaments

 • Reclamacions de salaris

 • Sancions

 • Impugnació d' altes mèdiques indegudes

 • Pensions i prestacions de la Seguretat Social

 • Reclamacions prèvies

 • Estrangeria: permisos

ACCIDENTS

 • Accidents de trànsit

 • Accidents laborals

 • Assegurances d' accidents

 • Defensa penal i civil

 • Indemnitzacions

 • Responsabilitat civil

 

Últims articles

 • 20
  Des '12

  Indemnitzacions per accidents de trànsit

  Qui causa dany a un altre està obligat a indemnitzar-lo. Aquest principi de la nostra legislació és especialment important en els accidents de circulació, tant per l´elevat nombre de sinistres, com per les quantitats que s´hi discuteixen. I,  encara que en molts casos s´arriba a un acord amistós amb les companyies asseguradores, en alguns casos es necessari plantejar una acció judicial contra els responsables de l´accident. Per aquest motiu, convé tenir en compte una sèrie d´aspectes.

 • 12
  Des '12

  Impagament de la pensió d'aliments

  La pensió d' aliments pot ésser atorgada a conseqüència d´una separació o divorci, d' un procediment de mesures en favor de menors o provisionalment, mitjançant una ordre de protecció en els delictes de violència de gènere, i pot ésser en favor del cónjuge o dels fills.

Articles destacats

Arrendaments rústics i parceries

A Catalunya, els arrendaments rústics i les parceries es regulen en la Llei 1/2008, de contractes de conreu. Aquesta denominació inclou els arrendaments rústics, les parceries o qualsevol altre contracte en virtut del qual es cedeixi de forma onerosa un aprofitament agrícola.

Les normes de la llei son imperatives, això és, no es poden excloure per voluntat de les parts, si bé aquestes poden completar les previsions legals mitjançant els pactes que considerin escaients. En tot cas, els contractes de conreu s'han de formalitzar per escrit i comunicar al Registre Administratiu de Contractes de Conreu. Així mateix, si una de les dues parts ho sol·licita, el contracte s'haurà de documentar en escriptura notarial.

Articles varis

Fotos oficina

Adreça Oficina

Oficina de Mollerussa
 
C/ De la Torre Noguessa, 23 1er
25230 Mollerussa (Lleida)
 
Telèfon: +34 973 60 43 53
Telèfon Mòbil. +34 639 81 73 86